Lietuvių k. egzaminas :)

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  Hi,

  You can find new board on address: https://forum.ikariam.gameforge.com/
  Please register there to continue with usage.

  Old forum is in read only mode and will stay like that for some time

  Ikariam team

  • Lietuvių k. egzaminas :)

   Po nepriklausomos
   Lietuvos atkūrimo buvo įvykdyta eilinė švietimo reforma
   mokyklose, kurios
   pasekoje abiturientai priversti laikyti literatūrinio
   teksto interpretavimo
   egzaminą.
   Čia pateiktas nesudėtingas
   eilėraštukas,
   kuris išnagrinėtas pagal visas literatūrinio teksto
   interpretavimo
   taisykles.   Eilėraštis:

   Mano batai
   buvo trys
   Du nupyzdino Kazys
   Vienas liko - zajabys...   Interpretacija:

   Pirmoje eilutėje iš karto galime įžvelgti lyrinio
   subjekto didybės maniją... jo gobšumą... liguistą potraukį į religiją - gan
   ryškios iliuzijos į šventąją trejybę... o gal tai paprasčiausiai liguisto,
   sergančio encefalopatija žmogaus instinktyvus prisipažinimas - juk kam žmogui
   trys batai?

   Antroje eilutėje pastebime, jog herojus linkęs į
   matematiką, be to yra gan smulkmeniškas, nes siekia
   suversti kaltę kažkokiam
   tariamam Kaziui... Kazys labiau simbolizuotų etaloninį atpirkimo ožį, ant kurio
   kariamos visos tariamos nuodėmės... Bet jei atsižvelgtume į išeivių poeziją,
   rastume akivaizdžias asociacijas su tipiniu Kaziu - taip pat nevispročiu
   subjektu... Darant atitinkamas išvadas gauname, jog Kazys, greičiausiai, bus
   mūsų lyrinio herojaus palatos draugas...

   Kadangi trečioje eilutėje
   suprantame, jog 2 batai iš tikrųjų dingo, suvokiame, jog bręsta konfliktas...

   artėja kulminacija.... Deja, kaip būdinga visiems šio stiliaus poetams,
   lyrinis herojus nusprendžia gan taikiai išspręsti dilemą. Kita vertus, kam iš
   viso reikalingi batai palatoje minkštomis sienomis ir
   grindimis...? Kaip
   plastiškai autorius sugeba aprašyti visą lyrinio herojaus būseną, išgyvenimus,
   tik vienu žodžiu - zajabys... vienu šitu žodžiu galutinai ir atskleidžiamas
   lyrinio „aš“ visiškas pamišimas...

   Lyrinis laikas nežinomas ir
   nesvarbus... erdvė iš konteksto nenusakoma, bet galima spręsti, jog tai

   Vasaros 5 tipo įstaiga... Vertybės veikiau materialinės - 3 batai... veikėjų
   sistema ribota, nors vis dar gali kilti abejonių, ar aplamai egzistuoja toks
   Kazys, juk lyrinis herojus paprasčiausiai galėjo tuos du batus susikišti į
   atitinkamą vietą... galutines išvadas paliekame „daryti“ pačiam skaitytojui...


   Norintiems rimčiau pasiruošti, siūlome knygutę „Nupyzdinti batai -
   mitas ar realybe“

   Pagarbiai,
   Apophis

   The post was edited 1 time, last by MoonLight ().